Ledande leverantör av rullformade stålprofiler

Ledande leverantör av rullformade stålprofiler

Våra profiler finner du inom dessa områden

Industri

Bygg

Möbel

Energi

Fordon

Vi kommer gärna tidigt in i processen för att tillsammans med våra kunder kunna ta fram de bästa lösningarna. Vi har gärna en dialog kring material och profilens utformning, allt för att i största möjliga mån skapa produkter som följer våra kunders högt ställda krav och som samtidigt tar hänsyn till resursanvändning och hållbarhet.

ISO

Vi är certifierade enligt ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001

180

Miljoner SEK
omsättning 2022

32
+

Medarbetare på vår
anläggning

9000

Ton
Processat stål

9000

Kvadratmeter stor
produktions-anläggning

Nyckeltal

Boxholm Profil -
i ständig rörelse

Boxholms Profil AB tillverkar såväl enkla som komplicerade rullformade profiler. Våra kunder kräver högsta kvalitet och leveransprecision och vi lever upp till kraven.

Ansvarsfulla, engagerade och kunniga medarbetare kombinerat med modern och ständigt förnyad maskinpark gör oss marknadsledande inom vårt område – rullformade profiler.

kontakta oss