Boxholms profil

Integritetspolicy.

Boxholms Profil AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Boxholms Profil AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy.

Vi sparar informations som du ger oss

Från våra kunder, leverantörer och övriga samlar vi in den information som Ni ger oss som krävs för att uppfylla de åtaganden och avtal vi har emellan oss. Syftet med insamlandet av informationen är för att skaffa tillräcklig kunskap för att till exempel:

  • Kunna offerera rätt produkter
  • Kunna skicka offerter, ordererkännanden och fakturor till rätt person
  • Kunna leverera rätt produkter till rätt person
  • Kunna kontakta rätt person vid eventuella avvikelser
  • Spara information om vilka produkter vi har levererat alternativt köpt för att på så sätt
    förenkla kommande leveranser och inköp
  • Kunna hantera framtida åtagande relaterade till ingångna avtal

När de lagrade personuppgifterna ej längre har någon relevans för oss eller ev arkiveringstid löpt ut så kommer dessa att raderas.

Vilka delar vi informationen med?

Vi kan komma att dela information om dig med kunder/leverantörer om detta krävs för att uppfylla det avtal vi har emellan oss. Vi kan också komma att dela informationen med myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Vi kommer utöver detta aldrig dela dina personuppgifter utan skriftligt samtycke.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi har registrerade på dig. Du har på samma sätt rätt att begära rättelse och vi har felaktigt uppgifter registrerade. Du har också rätt att bli bortglömd, det vill säga rätten att på egen begäran få dina uppgifter raderade ur våra register såvida dessa inte måste sparas på grund av lagkrav eller annan laglig grund.

Kontaktuppgifter

Boxholms Profil AB, organisationsnummer 556207-3576, med adress Sättertorpsvägen 4, 595 70 Boxholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Boxholms Profil AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Har Ni frågor som rör hantering av personuppgifter kan Ni kontakta Boxholms Profil AB på telefon 0142-293950 eller reception@boxholmsprofil.se.

Boxholms profil AB

Kom i kontakt med oss!

Telefon
+46 142-29 39 50
E-post
info@boxholmsprofil.se