Produktion

Hos oss sitter kunskap och erfarenhet i väggarna.

Boxholms Profil AB är en värdeskapande underleverantör av rullformade profiler, öppna och slutna lasersvetsade, såväl enkla som avancerade, till kunder som kräver hög kvalitet och hög leveransprecision.

Vår produktionskedja minimerar avfall, onödiga transporter och använder allt material varsamt. På så vis minskar vi vår energi- och resursanvändning vilket är en win-win för våra kunder och för klimatet.

Våra kompetenta medarbetare är avgörande för vår konkurrenskraft. Målsättningen med vårt personal- och arbetsmiljöarbete är att skapa en säker arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för alla.

Vårt gedigna inomhus-servicelager om 2000 m² skapar stabilitet i leveranskedjor och ger förutsättningarna för en effektiv produktion. Alla leveranser hanteras inomhus med kontrollerad temperatur, fritt från regn och kyla. Vi lastar och lossar för bästa produktsäkerhet och komfort för våra chaufförer.

Vi är särskilt stolta över vår leveransprecision.
Vi levererar när vi säger att vi levererar – för oss är det grundläggande.

VI INVESTERAR OCH BYGGER UT KONTINUERLIGT!

  • 9000m² produktions- och lageryta
  • Vi har flera produktionslinjer för öppna profiler
  • Vi har 2 produktionslinjer med lasersvets för slutna profiler
  • Profilbockning
  • Svetsoperationer i robotcell
  • Utöver rullformning har vi också robotiserad svets och montering

Boxholms profil AB

Kom i kontakt med oss!

Telefon
+46 142-29 39 50
E-post
info@boxholmsprofil.se