Hållbarhet

Vi formar ett hållbart avtryck.

Vi har hela tiden med oss att det vi gör spelar roll för vår omvärld. För att nå en hållbar tillväxt ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer vad det gäller miljö, socialt ansvarstagande och affärsetik.

Vi främjar en hållbar utveckling och arbetar aktivt mot en rad hållbarhetsmål inom våra fokusområden Planet, People & Profit, och kopplar dessa till 8 av FN:s hållbarhetsmål.

Läs mer genom att klicka på symbolerna nedan.

Hållbarhetsmål Planet - Miljö

En säker och trivsam arbetsmiljö
Minskat CO2 avtryck
Minskad energianvändning
Minskad resursförbrukning

Hållbarhetsmål People - Människan

Lokalt samarbete och engagemang
Jämställd organisation
Drivande personalvårdsgrupp
Medarbetarna våra bästa ambassadörer

Hållbarhetsmål Profit - Lönsamhet

Hållbar affärsmodell
Hållbar tillväxt
Digitaliserade och samverkande produktionssystem
Hållbara och etiska inköp

Boxholms profil AB

Kom i kontakt med oss!

Telefon
+46 142-29 39 50
E-post
info@boxholmsprofil.se