Teknik

En värdeskapande underleverantör av rullformade profiler.

Vi kombinerar ny kunskap med beprövad erfarenhet. Så utvecklar vi oss själva och skapar pålitliga och kundunika produkter av högsta kvalitet. Hos oss är ledtider och beslutsvägar korta, så att vi kan möta våra kunders önskemål oavsett när de dyker upp.

Vi arbetar med en hög automation. Det skapar en bättre och säker arbetsmiljö för alla våra anställda. För att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och säkerheten inom hela vår verksamhet, speciellt gällande all vår tillverkningsutrustning, uppdaterar vi löpande våra riskanalyser. Ytterligare förbättringar prioriteras högt och vi följer alltid upp deras effekt.

Vi kommer gärna tidigt in i processen för att tillsammans med våra kunder kunna ta fram de bästa lösningarna. Vi har gärna en dialog kring material och utformning för att skapa produkter som följer våra kunders krav och som samtidigt tar hänsyn till resursanvändning och hållbarhet.

Vi arbetar med den senaste tekniken inom produktion, design och konstruktion av rullformade profiler. Tack vare vår optimering av verktygen i vårt testcenter och högteknologiska utrustning, kan vi leverera pålitliga produkter med extremt hög repeterbarhet och tillförlitlighet.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

  • Med hjälp av CAD-program visualiseras kundens funktions- och formönskemål och underlag produceras med tillhörande dokumentation
  • Produktritningar tas fram
  • Verktygskonstruktion
  • FEA. Simulering av verktygsfunktion
  • Rullformningsverktyg, kap- och stansvertyg tillverkas
  • Testcenter
  • Utfallsprov tas fram för kontroll och verifiering
  • Fulltaktsprov för att optimera produktionsstabiliteten.
  • Godkännande

FEA-SIMULERING OCH OPTIMERING

Nya projekt i detalj. Vi gör FEA simulering efter våra 3D CAD moduleringar vilket tillåter våra konstruktörer att snabbt och realistiskt kontrollera processtabiliteten på verktygen som ännu inte existerar annat än som datormodeller. FEA-simulering av rullformningsverktygen skapar förutsättningar för en optimal process.

Se våra filmer av FEA-simulering nedan.

Boxholms profil AB

Kom i kontakt med oss!

Telefon
+46 142-29 39 50
E-post
info@boxholmsprofil.se